Congres Zorgmijders – dinsdag 7 mei – Ede

Zorgmijders vragen het uiterste van professionals. In inzet, in samenwerking, in het vinden en houden van contact, in het organiseren van passende ondersteuning. Iedere casus is uniek en ook weer niet. Dit zijn mensen die zich afgewend hebben van de samenleving, van de zorg die zij juist vaak hard nodig hebben. Het zijn vaak ook mensen waar de samenleving, de zorg zich van afgewend hebben. Onhandelbaar, uitbehandeld?

Meer informatie: https://www.zorgwelzijn.nl/congressen/zorgmijders-2019/

Middagcongres ‘Voorbij de Grens’

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Veilig Thuis Utrecht, De Waag, Buurtteams Sociaal en Moviera nodigen je van harte uit voor het  middagcongres ‘Voorbij de Grens’ voor professionals uit de stad Utrecht op donderdag 28 maart.

Thema
Seksueel grensoverschrijdend gedrag komt vaker voor dan je denkt! Enkele voorbeelden hiervan zijn seksueel misbruik, downloaden van kinderporno, exhibitionisme en sexting. Tijdens dit middagcongres belichten diverse professionals dit thema vanuit verschillende invalshoeken. Je hoort meer over achtergronden en gevolgen, onderliggende problematieken, herkennen van signalen en het bespreekbaar maken van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Voor wie?
Dit congres is bedoeld voor de ketenpartners uit de stad Utrecht: politie, Lokalis, Buurtteams Sociaal, praktijkondersteuner huisartsen, de Extr@teams, Veilig Thuis Utrecht, SAVE, reclassering, GGZ etc.

Programma
Het programma ziet er als volgt uit:

12.00 – 12.30 Inloop en inschrijving workshops
12.30 – 12.45 Opening
12.45 – 13.30 Plenaire lezing ‘Sexting, Grooming en Sextortion’ door Jacqueline Kleijer van Pretty Woman
13.45 – 14.45 Eerste workshopronde
14.45 – 15.15 Pauze
15.15 – 16.15 Tweede workshopronde
16.15 – 16.45 Afsluiting

Thema
Seksueel grensoverschrijdend gedrag komt vaker voor dan je denkt! Enkele voorbeelden hiervan zijn seksueel misbruik, downloaden van kinderporno, exhibitionisme en sexting. Tijdens dit middagcongres belichten diverse professionals dit thema vanuit verschillende invalshoeken. Je hoort meer over achtergronden en gevolgen, onderliggende problematieken, herkennen van signalen en het bespreekbaar maken van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Voor wie?
Dit congres is bedoeld voor de ketenpartners uit de stad Utrecht: politie, Lokalis, Buurtteams Sociaal, praktijkondersteuner huisartsen, de Extr@teams, Veilig Thuis Utrecht, SAVE, reclassering, GGZ etc.

Programma
Het programma ziet er als volgt uit:
12.00 – 12.30 Inloop en inschrijving workshops
12.30 – 12.45 Opening
12.45 – 13.30 Plenaire lezing ‘Sexting, Grooming en Sextortion’ door Jacqueline Kleijer van Pretty Woman
13.45 – 14.45 Eerste workshopronde
14.45 – 15.15 Pauze
15.15 – 16.15 Tweede workshopronde
16.15 – 16.45 Afsluiting

Aanmelden 
Je kunt je aanmelden via aanmelden@samen-veilig.nl onder vermelding van Middagcongres ‘Voorbij de Grens’. 

Datum 
Donderdag 28 maart 2019, 12.00 – 17.00 uur

Locatie 
De Forensische Zorgspecialisten
Willem Dreeslaan 2
3515 GB  Utrecht

Symposium: Dokter & Bewegen – Gezonde wijkaanpak (GLI)

Steeds meer huisartsen sluiten zich aan bij het DAI-netwerk en dat is mooi. Nog mooier is dat we de kennis en kunde van onze leden benutten om eigentijdse scholingen en symposia te ontwikkelen.

DAI Artsen heeft samen met huisartsen, medisch specialisten en een aantal lectoraten het symposium Dokter & Bewegen ontwikkeld. Van verschillende kanten zal de rol van bewegen behandeld worden. Uiteraard is er ook tijd voor het uitwisselen van kennis en ervaring. Op deze avond ligt het accent op beweeginterventies en de stand van zaken rondom Gecombineerde Leefstijl Interventie en multidisciplinaire aanpak binnen de zorg.
Lees meer op de website van DAI

UFA Scholing – KOPP kinderen – Utrecht

Op 21 maart is de UFA scholing over het onderwerp KOPP-kinderen (Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen) in Utrecht. Binnenkort vindt u hier meer informatie. De uitnodiging volgt.

Aanmelden

UFA scholing – KOPP kinderen – Amersfoort

Op 2 april is de UFA scholing over het onderwerp KOPP kinderen in Amersfoort. Binnenkort vindt u hier meer informatie. De uitnodiging volgt.

Aanmelden