UFA Scholing – Zorg aan Dak- en Thuislozen – Utrecht

Op donderdag 11 oktober is de UFA Scholing ‘Zorg aan Dak- en Thuislozen’. Hoe is de sociaal-medische zorg voor dak- en thuislozen, zowel voor degene met een psychiatrische/verslavingsachtergrond als ongedocumenteerden zonder verblijfspapieren? Onder andere de afd Volkgsgezondheid van de gemeente Utrecht (voorheen GG&GD), Leger des Heils, Tussenvoorziening en STIL geven u antwoord op deze vraag.

We zoomen niet in op de psychiatrische kant, maar juist op hoe de somatische zorg en hoe de sociale kant (huisvesting, verblijfsvergunningen) voor deze groep is geregeld. Ook de werkwijze van de organisaties wordt belicht. Wat zijn de raakvlakken met de reguliere eerstelijnszorg? Wat gaat er veranderen de komende tijd?

De locatie is de prachtig gerenoveerde Villa Jongerius aan de Kanaalweg (Merwedekanaalzone, achter de Jaarbeurs).

Kom samen

Kom samen met uw eigen apotheker en buurtteam-medewerker! Wij versturen ook uitnodigingen via hun kanalen, maar rechtstreeks aanspreken en samengaan is veel leuker! We starten om 18.00 uur, inloop vanaf 17.30 uur, voor eten wordt gezorgd. Na afloop kunt u een drankje blijven drinken en ervaringen uitwisselen met collega’s in de achterstandswijken.

Programma

17.30 – 18.00 uur Inloop en ontvangst
18.00 – 20.30 uur Programma
20.30 – 21.00 uur Afsluiting en borrel

Voor wie?

Medewerkers van huisartsenpraktijken (artsen, POH’s), apothekers en buurtteam medewerkers.

Locatie

Villa Jongerius, Kanaalweg 64, 3527 KX in Utrecht.

Accreditatie

Accreditatie voor huisartsen en praktijkondersteuners is aangevraagd.

Aanmelden

Schrijf u onderstaand in voor deze kosteloze scholing.
Let op: er is een maximum aantal plaatsen, vol=vol. Bij over-inschrijving
krijgen medewerkers van huisartspraktijken in achterstandswijken voorrang.