“Healthy mind, better integration” – psychische zorg voor vluchtelingen en nieuwkomers

Nieuwkomers uit oorlogsgebieden hebben een verhoogd risico op gezondheidsproblemen. De situatie in het land van herkomst, de vlucht en de aankomst in een onbekend land hebben grote impact op de fysieke en psychische gezondheid. Vroeg signalering, begeleiding en zo nodig behandeling kan voorkomen dat mensen onnodig in de GGZ zorg belandden. Een preventieve en actieve aanpak, gericht op participatie, sociale steun, cohesie en hulp van de omgeving, zijn van belang om integratie en psychische veerkracht te versterken. Tijdens het symposium zullen verschillende organisaties en initiatieven binnen en buiten de gezondheidszorg zich buigen over de vraag hoe beter samen te werken om psychische klachten vroeg te (h)erkennen en de mentale gezondheid van nieuwkomers te bevorderen. Samen sta je sterker! Lees verder ““Healthy mind, better integration” – psychische zorg voor vluchtelingen en nieuwkomers”