1e Online bijeenkomst Goede Voorbeelden Achterstandswijken

Op donderdag 24 juni organiseren de Achterstandsfondsen van 17.00 tot 18.00 uur weer de Goede Voorbeelden bijeenkomst voor huisartsen, praktijkmedewerkers en de betrokkenen van de achterstandsfondsen. Het thema dit jaar is de samenwerking van de huisartsenzorg en het sociaal domein. We nodigen je van harte uit hierbij online aanwezig te zijn.

In een uur heb je de kans om je te laten informeren over vijf projecten. Doel van de sessie is het uitwisselen van resultaten en ervaringen bij de implementatie van deze goede voorbeelden. Een ervaringsdeskundige vertelt in het kort over de ins & outs van het project en er is tijd om vragen te stellen. Volg alle presentaties of sluit aan bij het project waarin jij geïnteresseerd bent.

Programma

Dit is het programma:

 1. Faciliteren Home- en Basisteams (17.00 – 17.10) 
  Dit project voor zorg- en welzijnsprofessionals in de wijk heeft tot doel de samenwerking te bevorderen door middel van periodiek overleg aan de hand van inhoudelijke thema’s en casuïstiek onder leiding van een coördinator die zowel het sociaal als medisch domein in de wijk kent. Wat zijn de succesfactoren van dit project?
 2. Health Battle (17.15 – 17.25)
  Dit project voor buurtbewoners met leefstijlproblematiek heeft tot doel hen duurzaam in beweging te krijgen door middel van het creëren van een groepsgevoel. Wat zorgt ervoor dat het opkomstpercentage in de doelgroep meer dan 90% is?
 3. Gezond en gelukkig Moerwijk (17.25 – 17.35)
  Een ‘man-made-blue zone’ is een regio in de wereld waar mensen langer, gelukkig en in goede gezondheid leven. Vanuit dit perspectief werkt huisarts Amanda de Glanville als medisch wijkmakelaar aan een coalitie van partners die integraal werken aan het verkleinen van de gezondheidsverschillen. Welke initiatieven zijn tot nu toe bereikt?
 4. (Corona) Uurconsult (17.40 – 17.50)
  In het uur-gesprek brengt de huisarts samen met de patiënt alle medische en psychosociale factoren in kaart waarmee de patiënt in zijn leven wordt geconfronteerd. Samen bespreken zij welke rol deze factoren spelen bij de klachten die de patiënt ervaart en welke ondersteuning noodzakelijk is. Sinds vorig jaar bestaat er het Corona uur-gesprek, specifiek ingezet bij mogelijke COVID-19 patiënten. Hoe pas je het uurconsult in in de dagelijkse praktijk?
 5. Multidisciplinair overleg (17.50- 18.00)
  In de achterstandswijken wordt de werkdruk van de huisartsen met name beïnvloed door de veelheid van problemen bij een patiënt. De complexere patiënten worden besproken in het MDO. De reguliere vergoeding is onvoldoende voor de werkelijke tijd die dit vraagt. Het bijwonen van een MDO en overleg is wel van wezenlijk belang om goede zorg te verstrekken. Wat is het effect van een MDO?

 Aanmelden

Schrijf je in via deze aanmeldlink.

Meerdere bijeenkomsten

De bijeenkomst op 24 juni is de eerste in een serie van vier bijeenkomsten in 2021. Op 5 juli is de tweede bijeenkomst over krachtige basiszorg (lees meer). De data van de andere twee sessies worden gecommuniceerd zodra deze bekend zijn. Op het programma staan:

 • Sociaal Plein; welzijn en hulpverlening in huisartsenpraktijk Damzicht
 • Sleutelpersonen in de huisartspraktijk
 • Terecht Limburg; huisartsen ondersteunen kwetsbare groepen zoals illegalen, daklozen, ex-gedetineerden
 • Victor; case-manager voor complexe patiënten
 • Mentale gezondheid bij migranten
 • Sociaal vitaal voor zelfstandig wonende, kwetsbare ouderen
 • Valpreventie
 • Psychosociaal risicomanagement door POH-GGZ ‘Welzijn’
 • Natuurlijk stress; interventie voor mensen met een lage SES

Meer informatie

Heb je vragen? Neem dan contact op met Irma Huizer of Leontien Sierts via info@achterstandsfondsen.nl.