Symposium: Dokter & Bewegen – Gezonde wijkaanpak (GLI)

Steeds meer huisartsen sluiten zich aan bij het DAI-netwerk en dat is mooi. Nog mooier is dat we de kennis en kunde van onze leden benutten om eigentijdse scholingen en symposia te ontwikkelen.

DAI Artsen heeft samen met huisartsen, medisch specialisten en een aantal lectoraten het symposium Dokter & Bewegen ontwikkeld. Van verschillende kanten zal de rol van bewegen behandeld worden. Uiteraard is er ook tijd voor het uitwisselen van kennis en ervaring. Op deze avond ligt het accent op beweeginterventies en de stand van zaken rondom Gecombineerde Leefstijl Interventie en multidisciplinaire aanpak binnen de zorg.
Lees meer op de website van DAI