Symposium Mensenhandel signaleren

De Johannes Wier Stichting (voor gezondheidszorg en mensenrechten) organiseert op 28 februari een symposium voor onder andere huisartsen over het herkennen, signaleren en hoe te handelen bij mensenhandel. Voor de bijeenkomst is accreditatie aangevraagd. In deze uitnodiging vindt u meer informatie.