CAK formulier (bv voor STIL-patiënten)

Mensen zonder verblijfsvergunning kunnen zich niet verzekeren tegen ziektekosten. Ze hebben echter wel recht op medisch noodzakelijke zorg.

Vergoedingen

Alle huisartsen kunnen een beroep doen op de regeling onverzekerbare vreemdelingen. Het CAK vergoedt dan maximaal 80% van de oninbare vordering. Voor een consult mag u het passantentarief hanteren. Bij zwangerschap en bevalling bedraagt de vergoeding 100% van de oninbare vordering.

CAK-formulier

Om zorg voor onverzekerbare vreemdelingen (“ongedocumenteerden”, “illegalen”) te declareren, dient u een CAK-formulier in te vullen.

U kunt hier klikken om gegevens in te vullen en een PDF aan te maken, welke gemakkelijk te printen is.

Op de website van het CAK vindt u meer informatie over de werkwijze.