Tolkentelefoon tips

“Even geleden heb ik een gesprek gehad met Andre en Thessa (accountmanager en projectmanager) van TVCN. Uit onze ervaringen bleek dat wij als praktijk nog wel eens tegen problemen aanlopen met de tolkentelefoon. Na contact gehad te hebben met de UFA, heb ik een gesprek met TVcN gehad en deze tips wil ik graag met andere praktijken delen” vertelt Natascha de Vries, assistente bij Huisartsenpraktijk Sagenhoek.  Lees verder “Tolkentelefoon tips”

Nazorg spreekuur voor vrouwen met besnijdenis

In de provincie Utrecht wonen zo’n 20.000 vrouwen die tot de risicogroep voor meisjes besnijdenis behoren.  Dat betekent dat ze uit een land komen waar besnijdenis voorkomt  en dat deze vrouwen mogelijk zijn besneden, ook al kan het bij wet verboden zijn. Het gaat om landen als Somalië, Eritrea, Ethiopië, Mali, Sierra Leone, Soedan en Egypte. De vrouwen kunnen lichamelijke  en psychische klachten hebben, maar zijn zich niet altijd bewust dat de klachten verband houden met de besnijdenis. Ook problemen met de seksualiteit en relatieproblemen kunnen een gevolg zijn van de besnijdenis. Vaak is er een taboe en schaamte om over dit onderwerp te praten. Door toch het gesprek aan te gaan met deze vrouwen kan dit hun gezondheid en welbevinden verbeteren. Lees verder “Nazorg spreekuur voor vrouwen met besnijdenis”

Cultuur Consult TVcN

Taal is een klein onderdeel van een cultuur. Het inzetten van een tolk kan helpen een grote communicatie barrière te overbruggen, maar het komt regelmatig voor dat dit niet voldoende is. U heeft in sommige gevallen meer nodig dan enkel het correct omzetten van de juiste woorden, vooral wanneer er veel raakvlakken zijn met cultuur en emotie. Daarom biedt TVcN voor cultuur gerelateerde vraagstukken consulten aan.  Lees verder “Cultuur Consult TVcN”

Verslag UFA scholing – Zorg aan Dak- en thuislozen

“Als huisarts kom ik vaak dak- en thuislozen tegen. En ik wist eigenlijk niet precies hoe dit nu zit”, opent Berthon Rikken, huisarts en voorzitter UFA, de goedbezochte UFA scholing in oktober. Diverse instanties zijn uitgenodigd om een helder beeld te geven hoe de zorg voor deze groep mensen nu is geregeld.  Lees verder “Verslag UFA scholing – Zorg aan Dak- en thuislozen”

Spreekuur Vrouwelijke genitale verminking

Sinds januari 2018 heeft de GGD regio Utrecht een (gratis) spreekuur voor vrouwen met VGV (besnijdenis). In de provincie Utrecht wonen zo’n 20.000 vrouwen, die komen uit landen waar het regulier is, dat vrouwen besneden worden. Het gaat om landen als Somalië, Eritrea, Ethiopië, Mali, Sierra Leone, Soedan en Egypte. De vrouwen hebben vaak lichamelijke en psychische klachten, maar zijn zich niet altijd bewust dat de klachten verband houden met de besnijdenis. Vanuit preventie en om de gezondheid van deze vrouwen te verbeteren, is er het  spreekuur VGV. Lees verder “Spreekuur Vrouwelijke genitale verminking”

CAK formulier

Om zorg voor onverzekerbare vreemdelingen (“ongedocumenteerden”, “illegalen”) te declareren, dient U een CAK-formulier in te vullen.

U kunt hier klikken, om gegevens in te vullen en een PDF aan te maken, welke gemakkelijk te printen is.