Wat we doen

Onze werkwijze

UFA initieert, stimuleert, ondersteunt en financiert projecten die bijdragen aan:

 • het verminderen van de werkdruk van de medewerkers binnen de praktijk
 • het behouden van de beschikbaarheid en toegankelijkheid van huisartsenzorg
 • het uitoefenen van een gunstige invloed op het vestigingsklimaat van huisartsen in
  achterstandwijken
 • het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor patiënten in achterstandswijken
 • kennisvermeerdering over en –verspreiding van achterstandsproblematiek

UFA stelt de volgende voorwaarden aan projecten:

 • het resultaat voorziet in een behoefte van de medewerkers van de huisartsenpraktijk
 • de resultaten moeten ook toepasbaar zijn op andere achterstandspraktijken
 • de resultaten moeten dus ook gedeeld worden
 • projecten mogen een risico tot mislukken in zich hebben, innovatieve ideeën zijn nu eenmaal niet voorspelbaar succesvol

De inzet van middelen kan gericht zijn op:

 • werk binnen één huisartsenpraktijk
 • werk binnen een wijk (i.s.m. GEZ)
 • werk binnen een gemeente (i.s.m. Huisartsvereniging, gemeente, GEZ-koepel)
 • werk regionaal (i.s.m. Huisartsenvereniging Kring Midden-Nederland, Zilveren Kruis,
  Raedelijn, provincie Utrecht, ziekenhuizen, huisartsenopleidingen)
 • werk landelijk (i.s.m. LHV, NHG, collega-achterstandsfondsen, Pharos, VWS, ZN, NZa)

Inzet financiering

In principe financiert UFA alleen projecten en biedt geen structurele financiering.
Om de continuïteit van de financiering en de complexiteit van zorg in de achterstandswijken onder
de aandacht te brengen en te houden, zet UFA haar middelen ook in om stakeholders zoals
gemeenten, brancheorganisaties zoals LHV en InEen, zorgverzekeraars, NZa en de politiek te bereiken.

Jaarverslag 2016

Lees het het UFA jaarverslag 2016.

Strategie en Beleidsplan 2016-2020

Wilt u weten wat wij de komende jaren gaan doen? Bekijk ons Strategie en Beleidsplan 2016-2020.