Overzicht Projecten

UFA verlicht het werk van huisartsen in Utrechtse en Amersfoortse achterstandswijken.
Een greep uit de UFA projecten:

Declaratie-ondersteuning

Per praktijk onderzoeken of er geen onderbenutting in de declaraties is.

Laaggeletterdheid

Om laaggeletterdheid voor uw patiënten bespreekbaar te maken heeft UFA een filmpje voor op uw wachtkamerscherm ontwikkeld. Dit kunt u kosteloos downloaden. Lees meer

Opleidingsvouchers

Per normpraktijk stelt UFA €500,- ter beschikking om opleidingen in te kopen die het werk in de achterstandswijk verlichten, bijvoorbeeld bij Pharos. Bekijk hier het aanbod van de scholingen van Pharos.
Bereken uw sterrenstatus.

Mondelinge patiëntenvoorlichting

Op Bingo-FM bespreken Utrechtse dokters in eenvoudige taal een medisch onderwerp. De opnames kunt u hier terugvinden.

Schriftelijke patiëntenvoorlichting

Het aloude maar nog steeds actuele boekje Dokteren onder de Dom met zelfzorg tips en regels wanneer de huisarts gebeld moet worden. Posters en boekjes zijn bij UFA te bestellen via ufa@utrechtsfondsachterstandswijken.nl.

Scholing

Vier maal per jaar organiseert UFA een scholingsavond over actuele onderwerpen in achterstandswijken (twee keer in Utrecht en twee keer in Amersfoort). Bekijk de agenda.

Scholing dokterassistenten: Van baklava tot stroopwafel

In uw werk met anderstaligen die de Nederlandse taal nog niet goed beheersen, krijgt u niet alleen te maken met taalbarrières maar ook met cultuurverschillen. Deze cultuurverschillen zijn vaak zo groot, dat dit regelmatig problemen veroorzaakt die resultaat in de weg staan. Herkenbaar? Volg dan samen met uw collega’s de workshop ‘Van Baklava tot Stroopwafel’! U kunt zich als praktijk aanmelden via ufa@utrechtsfondsachterstandswijken.nl. De workshop wordt dan op de praktijk gegeven. Het is ook mogelijk om u individueel op te geven. Bij voldoende interesse wordt de workshop georganiseerd. Lees meer…

SCIL screening

UFA vergoedt de aanschaf van de SCIL, een screenende intelligentie-test. Deze ‘Screener voor intelligentie en licht verstandelijke beperking’ (SCIL screener) is een screener die ongeveer 20 minuten in beslag neemt, waarbij je kunt testen of een patiënt een LVB heeft en behoefte kan hebben aan extra ondersteuning, bijvoorbeeld via het wijkteam. UFA biedt deze test gratis aan voor de UFA twee of drie sterren achterstandspraktijken. Één ster praktijken kunnen een gemotiveerde aanvraag indienen via ufa@utrechtsfondsachterstandswijken.nl.

Studiereis

Na 2015 (Berlijn), 2016 (Amsterdam, Rotterdam, Groningen) en 2017 (Nijmegen, Maastricht en België) is UFA in 2019 naar Londen. Het is een netwerkreis waar huisartsen, POH’s, BT-medewerkers, GEZ, gemeente- en Zilveren Kruis medewerkers samen ideeën opdoen om in eigen stad te implementeren.
Lees meer

Tolkentelefoon

Op veler verzoek wordt de tolkentelefoon vergoed. Bekijk de Tolkentelefooninstructie.

Uurgesprek

Eénmaal per jaar consult van een uur met een complexe patiënt, waarin alle lopende behandelingen geëvalueerd kunnen worden en vooruitgeblikt kan worden op het komende jaar.
Lees meer

Vergoeding coaching en Intervisie voor huisartsen

Heeft u als huisarts vaak het gevoel dat u achter de feiten aanloopt? Heeft u regelmatig het idee dat u de dingen anders en beter zou moeten organiseren maar komt u er niet aan toe? Gaat er meer energie naar ‘to-do’ dan naar ‘er toe doen’? Wilt u inzicht in hoe werkplezier weer belangrijk(er) kan worden? UFA vergoedt coaching en Intervisie voor huisartsen in de achterstandswijken. Lees meer…

Verwijswijzer

Website voor patiënten én voor huisartsen waarin allerlei juridische regels rond verklaringen en keuringen staan. Bekijk de VerwijswijzerUtrecht en de VerwijswijzerAmersfoort.

Victor

De Victor is een case-manager++++ die bij complexe patiënten de rol van regisseur vervult en zorgt dat alle hulpverleners geen dubbel werk doen en van elkaar weten wat ze doen.

Welzijn-op-Recept

Huisartsen kunnen door middel van een “recept” patiënten verwijzen naar verschillende welzijnsarrangementen in de wijk. Bijvoorbeeld bewegen, sporten, voeding en activiteiten.

Wijkapotheker

Een apotheker werkzaam binnen de huisartsenpraktijk helpt de huisarts bij polyfarmacie, verzamelen lab-waardes, uitleg aan laaggeletterde patiënten.

Wijksafari

De huisartsenpraktijk gaat samen met buurtteammedewerkers op fietstocht langs bekende en minder bekende welzijnsplekken in wijk.
Lees meer

Wat we nog meer doen:

Academisering

Samen met Gemeente Utrecht, Pharos, Hogeschool, Universiteit en UMCU onderzoekt UFA of een wetenschappelijke werkplaats meerwaarde heeft, waarin onderzoek en onderwijs naar Gezondheidsverschillen centraal staan.

Afstemming Gemeentes

Er zit veel energie bij gemeentes om zorg en welzijn voor hun inwoners te verbeteren.

Afstemming Huisartsenverenigingen

Met de verenigingen van onze belangrijkste doelgroep stemt UFA haar projecten af.

Afstemming NZa

UFA pleit voor een nieuwe postcode-indeling die beter recht doet aan de ervaren zorgzwaarte.

Afstemming Zorgverzekeraars

De financiers van de zorg van onze patiënten. En van UFA….