Uurgesprek

UFA vergoedt een gesprek van een uur van een huisarts met een patiënt.

Doel

Het doel van deze vergoeding is om in dit uur met de patiënt alle medische en psychosociale factoren te identificeren, bespreken en bijsturen die een rol gaan spelen. Hierdoor kunnen de consulten het komende jaar korter/minder vaak plaatsvinden en dit vermindert de werkdruk.

Spelregels

De vergoeding geldt onder de volgende voorwaarden.

 • ★/★★/★★★/★★★★ praktijken hebben recht op de vergoeding.
  Afhankelijk van uw sterren status krijgt u onderstaande vergoeding per kalenderjaar:
  ★★★★ praktijken: 25 Uurgesprekken
  ★★★ praktijken: 18 Uurgesprekken
  ★★ praktijken: 12 Uurgesprekken
  ★ praktijken: 6 Uurgesprekken
 • Per patiënt mag maximaal één keer per jaar van deze vergoeding gebruik worden gemaakt
 • Maak een herkenbare code aan ICPC A87.00 (complexiteit)
 • De huisarts doet het gesprek met de patiënt, diens uur wordt vergoed
 • De huisarts mag iedereen bij het gesprek vragen die hij/zij wenselijk vindt (POH, Buurtteam)
 • De huisarts mag zelf inschatten of het voor deze patiënt noodzakelijk is. Het hoeft niet noodzakelijkerwijs achterstandsproblematiek te betreffen
 • Het gebruik van het 4D-model is gewenst
 • Per gesprek wordt een aantal vragen over het consult ingevuld (gaat via declaratiescherm, zie onder)
 • Voorafgaand aan het eerste gesprek wordt éénmalig toestemming gevraagd aan UFA en naam en rekeningnummer wordt aan UFA doorgeven via ufa@utrechtsachterstandswijken.nl
 • Er wordt een bedrag vergoed van 1 uur + 15 minuten voorbereidingstijd
 • Een dubbel consult wordt zelf gedeclareerd
 • UFA betaalt € 75,- per gesprek
 • Declareren kan via www.utrechtsfondsachterstandswijken.nl/declareren/declaratie-uurgesprek/
 • Het gesprek wordt dezelfde dag gedeclareerd
 • We streven naar één keer per maand uitbetalen

Meer informatie

Wilt u meer weten over de declaratie van het uurgesprek? Stuur dan een bericht naar ufa@utrechtsfondsachterstandswijken.nl.