Privacy

UFA is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Deze worden dan ook verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving. Dat wil zeggen dat UFA niet méér persoonsgegevens verzamelt en verwerkt dan nodig is voor de doelen waarvoor ze gebruikt worden. Persoonlijke gegevens van leden en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Bekijk ons privacy en cookies beleid.